August 31, 2013

Tutorial: Create a 3D Printable cube with OpenSCAD

Download, install and launch OpenSCAD.

Type "cube(10);" in the edit box to the left.

In the menu select:
Design-> Compile and Render (CGAL) or press F6

and then:
Design-> Export as .STL

Give your file a suitable name e.g." my_cube.stl"

Print the file on your 3D Printer by loading the .stl file in you printer software.


Here is a good source to learn more about OpenSCAD:
http://edutechwiki.unige.ch/en/OpenScad_beginners_tutorial

August 1, 2013

[SWE] BankID hänger webbläsaren

BankID is an electronic identification and signings system used only by Swedish banks and governmental agencies therefore this post is in Swedish.

Jag har på senare tid haft stora problem med mitt BankID som använder kortläsare. Det som händer är att webläsaren hänger sig när man ska logga in och det blir bara ett vitt fönster. Det händer både i Firefox och Internet Explorer. Det verkar oftast hända när man byter användare.

Lösningen verkar vara att stoppa den process som kör BankID. Gör så här. Stäng ner webbläsaren och öppna aktivitetshanteraren (ctrl+alt+del). Välj processer och letaupp "Personal.exe" och avsluta den. Starta sen webbläsaren på nytt och logga in.